KANSER HASTALARININ BİLMESİ GEREKEN YASAL HAKLAR-8

EVDE EĞİTİM HİZMETİ
Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından birini uygulayan örgün eğitim kurumlarından sağlık problemi nedeniyle doğrudan yararlanamayanlara evde veya hastanede verilen eğitim hizmetinden faydalanabilir. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekli evraklar ile başvuru yapılması gerekir.

Gerekli Evrak:
1-Bireyin en az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanmasının mümkün olmadığı ya da yararlanması hâlinde olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten sağlık raporu,
2- Veli başvuru dilekçesi,
3- Öğrenci belgesi,
4- Ev Ortamı Durum Tespit ve Değerlendirme Formu,
5- Veli Sözleşmesi,
6- Değerlendirme kurulu raporu gerekir.
7- Hastanede tedavi süresince eğitim hizmeti verilebilmesi için ilgili hekimin ve velinin onayının yer aldığı Öğrenci Kayıt ve Bilgi Formu gereklidir.

Evde eğitim hizmeti, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen tarafından; hastanede eğitim hizmetinin ise sınıf ve diğer alan öğretmenleri tarafından verilmesi esastır. Ancak evde eğitim hizmetinde bireyin yaş ve gelişim özellikleri ve öncelikli ihtiyaçlarına göre diğer alan öğretmenleri de görevlendirilir..

 

HASTA ALTI BEZİ

SGK kurumu aylık 120 adet yada 2 aylık 240 adet e kadar hasta altı bezini karşılamaktadır. ‘mesane ve rektum kontrolü yoktur’ ve ‘hasta altı bezi kullanması gereklidir’ şeklinde sağlık raporu gereklidir. .Raporunuzda ayrıca günlük kullanım adet’i de belirtilmelidir.(4X1 gibi yanı günde 4 adet şeklinde) Sağlık raporunuzu aldıktan sonra sağlık ocağı veya hastanede reçete yazdırılacak. Reçetede de hasta altı bezinin kullanım adedi belirtilmelidir. Reçetenizi aldıktan sonra 3 (Üç) gün içerisinde ürünü alıp fatura kestirmeniz gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAK:

1-Sağlık raporu (rapordan fotokopi çektirerek aslı gibidir yaptırılmalıdır)

2-Reçete

3-Fatura

4-Hastanın kimlik Fotokopisi ile SGK ya başvurulur. 30-45 gün sonrası hastanın tc kimlik numarasıyla ziraat bankasından alabilirsiniz (maaş hesabına yatmamaktadır).

Paylaş

Bir cevap yazın

*