KANSER HASTALARININ BİLMESİ GEREKEN YASAL HAKLAR-7

RADYO CERRAHİ YÖNTEMLERİ TEDAVİ BEDELLERİ:
Radyo cerrahi tedavisinin uygulandığı kurumlardaki tedavi bedelleri, gerekli belgelerin ibrazı ve istenen şartları sağlamasına bağlı olarak, kurum tarafından karşılanabilmektedir.

Radyo Cerrahi İşlem Bedeli Ödenecek Hastalıklar:
a) İntrakranial benign,  malign lezyonlar,
b) Baş boyun tümörleri,
c) Primer akciğer veya primeri kontrol altında 1-3 akciğer metastazı,
ç) Primer karaciğer veya primeri kontrol altında 1-3 karaciğer metastazı,
d) Primer spinal veya primeri kontrol altında 1-3 spinal metastazı,
e) Pankreas tümörü,
f) Retroperitoneal tümörler,
g) Prostat kanseri (T1,T2; Gleason≤7; PSA<20 olmalı),
ğ) Primeri kontrol altında ve 1-3 beyin metastazı.
CYBER KNİFE (tümörlerin dışarıdan yollanan ışınlar ile kesilerek etkisiz hale getirmek için kullanılan radyo cerrahi tedavisi) tedavisi alan hastalar, tedavi  bedellerinin karşılanması için; Radyasyon Onkoloji Uzmanının da yer aldığı Sağlık Kurulu Raporunu,
GAMMA KNİFE (açık beyin cerrahisi yöntemi uygulamanın  mümkün olmadığı ya da yüksek risk taşıdığı durumlarda kullanılan tedavi yöntemi) tedavi bedelinin kurumca karşılanabilmesi için; En  az 2  Beyin Cerrahi ve en az 1 Radyasyon Onkolojisi uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporunun  düzenlenmesi gerekmektedir.

YOL ÜCRETİ
5510 Sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımları devlet tarafından karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla olduğu kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerine ait ödemeleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.        Alınan başvuru evrakını İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri  kayıt sırasına göre işleme almakta, yapılan incelemenin ardından  ilgili servisler tarafından Ziraat Bankası Şubesine ödeme işlemi  yapılmaktadır. İlgililer bu ücreti istedikleri Ziraat bankası Şubelerinden kimlik ibraz etmek şartıyla alabilmektedirler.

Yol, Gündelik ve Refakatçi Sevklerinde Aranan Şartlar: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda:

Sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması,

1-Sevkin,  “Hasta sevk formu” ile   yapılmış olması,
2-Sevkin yapıldığı gün dâhil, 3  işgünü içinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucuna müracaat edilmiş olunması,
3- Bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçi öngörülmüşse sevki düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca refakatin tıbben gerekli olduğunun (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz), sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca refakatçi eşliğinde gelindiğinin ve/veya kalındığının sevk belgesinde belirtilmiş olması gerekmektedir.
Eğer hasta, sevk yapılmaksızın kendi yerleşim yeri dışındaki bir sağlık hizmeti sunucusundan sağlık hizmeti almışsa, yol gideri ve gündelik ödenmesinden faydalandırılmamaktadır.

Paylaş

Bir cevap yazın

*