“Çocuklar İçin, Çocuklarla Birlikte, Çocukları Savunmak”

TÜSODER-Tüketici Sorunları Derneği Başkanı Dr. Deniz ÖNER 30 Eylül-3 Ekim 2018 tarihleri arasında Ramada Resort (Kalibya) Hotel, Ünye, Ordu’da düzenlenen III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi’ne katılıyor.

TÜSODER Temel Tüketici Haklarının Çocuğun Korunması ile başladığı bilinci ile Çocuk Hakları konusundaki çalışmaların destekleyeni ve paydaşı olmaya devam etmektedir.

Çocuklar her türlü şiddetin ya mağduru ya da tanığı olmakta ve ruhsal, fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimleri engellenmektedir. Şiddet, savaşlar, terör eylemleri, zorunlu göçler, doğal afetler ve insan eliyle oluşturulan travmalar çocukların ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, güvenli bir biçimde yetişmelerini neredeyse olanaksız bir duruma getirmektedir. Yaşlarına ve gelişim dönemlerine özgü ilgi, sevgi ve uygun uyaran ortamlarının bulunmayışı çocukları yoksunluk ve şiddete sürüklemekte, akran zorbalığı giderek artmakta; çocuklar internet, madde bağımlılığının ve suça yönelik davranışların geri dönülmesi zor döngüsüne kapılmaktadırlar.

Çağımız dünyasında ve ülkemizde çocuk haklarını savunmak ve çocukları korumak, insanlığın bugününü ve geleceğini korumakla eş anlamlı bir uğraştır.

Kongre Ana Konuları:

 • Göç ve Göçle Gelen Çocuklar
 • Adalet Sisteminde Mağdur Çocukların Korunması
 • Çocuk Yaşta Evlilikler
 • Devlet Koruması Altındaki Çocukların Hakları ve Bu Hakların Kullanımındaki Sorunlar
 • Boşanma ve Boşanma Sürecinin Çocuk Üzerinde Yansımaları
 • Çocukluk Çağı Travmaları ve Epigenetik
 • Toksik Stresin Çocuk Gelişimi ve Ruh Sağlığına Etkileri
 • Çatışma Ortamında Çocuklar
 • Travma ve Çocuk
 • Teknoloji ve Madde Bağımlılığı: Çocuğun Korunmasında Ele Alınması Gereken Güncel Sorunlar
 • Kronik Sağlık Sorunu ve Engeli Olan Çocukların Korunması
 • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu, Suçun Yargılanması ve Çocuk Koruma Sistemine Yönelik Değişiklik Önerileri
 • Türkiye`de Çocuğa Yönelik Aile içi Şiddet Araştırması ve Bir Sistem Önerisi
 • Çocuk Savunuculuğunda STK’ların Rolü

Paylaş

Bir cevap yazın

*