TÜSODER Uyardı: 2018 Emlak Vergi Değerine nasıl itiraz edilir?

2018 yılında uygulamaya konacak ve ödemeleri yapılacak emlak vergi değerleri fahiş oranda arttı. Yeni ve eski emlak vergi değerleri karşılaştırıldığında yüzde 700’lere kadar artan yüksek artışlar bulunuyor. Bazı semtlerde evi için 2 bin lira emlak vergisi ödeyen vatandaş yeni belirlenen oranlara göre 6 bin lira cıvarında emlak vergisi ödeyecek.

TÜSODER’den vatandaşa uyarı!

Fahiş oranda artan emlak vergi değerine itiraz yolu açık. Konu hakkında görüşlerini aldığımız Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, derneğe bu konuda son günlerde bir çok soru geldiğini, tüketicinin basında çıkan yüksek oranda artan emlak vergi oranları hakkında endişeli olduğunu ve bilgi istediklerini söyledi. Kolçak, “ Vatandaş öncelikle bağlı olduğu belediye veya muhtarlığa giderek, adresini kontrol etsin ve sokağının yeni emlak vergi değerini öğrensin. Eski emlak vergi değeri ile yeni belirlenen emlak vergi değerini karşılaştırsın. Arada ki fark fahiş oranda artmış ise vatandaş hakkını kullanarak yargı yoluna gidebilir. Anayasa Mahkemesi 31.05.2012 tarih ve 2011/38 E. ve 2012/89 K. sayılı kararı ile “Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıklarının dava açabilecekleri” yönünde ki düzenlemeyi iptal ederek vatandaşa itiraz etme hakkını tanımıştır. Dört yılda bir yeniden belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerleri konut ve ticari mülklerin emlak vergi değerini belirmeye esas teşkil ettiği için önemlidir. 2018 yılında uygulamaya girecek yeni oranlar belediye ve muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Vatandaşların yeni emlak vergi oranlarını kontrol etmesinde fayda var. Yüksek oranda artmış emlak vergi değerine ay sonuna kadar itiraz edebilirler. ” açıklamasını yaptı.

TÜSODER Emlak Komisyonu Başkanı Kolçak, belirlenen yeni emlak vergi oranlarının belediyelerin varsa muhtarlıkların internet sayfalarında yayımlanmasının gerektiğini söyledi. Kolçak, “ İnsanlar yoğun iş temposu, vakit darlığı ya da yaz olmasından dolayı tatilde bulunuyorlar. Verilerin dijital ortamda kurumların internet sayfasında yayınlanması insanların kolay ulaşması açısından çok önemli. Askı süreci internet ortamında ilan edildikten sonra yayınlanmalıdır. Teknolojik bir çağda yaşıyoruz ve internet işimizi kolaylaştırıyor. Vatandaşın belediye ve muhtarlıklara gitmeden internetten bu verilere ulaşıyor olması lazım. ” dedi.

Yasal düzenleme gereği asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdir işlemlerinin tamamlanarak karara bağlanması ve kararların ilgililere tebliğ işlemleri 30 Haziran 2017 günü mesai saati bitimine kadar tamamlandı. Av. Rıdvan Yıldız, söz konusu takdir komisyonu kararlarına karşı 30 gün içinde vergi mahkemeleri nezdinde bağlı olunan belediye aleyhine dava açılabileceğini belirtti. Yıldız, “Asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili belediyelerde ve muhtarlıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh ve tahakkukun yapıldığı yılın başından (yani2018 yılı)  Mayıs ayı sonuna kadar ilan edilir. Emlak Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesine göre; arazi (arsa) vergisi, ilgili belediye tarafından;  takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında, vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. Bildirim posta ile gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi gün içinde tarh olunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe bir yazı ile bildirilir. Kanımızca bu yazı ile bildirme tarihini takip eden 30 gün içinde vergi mahkemeleri nezdinde bağlı olunan belediye aleyhine dava açılabilir.” dedi.

2018 Emlak vergi Değerlerine nasıl itiraz edilecek?

Av. Rıdvan Yıldız, “Emlak vergisinin dört yılda bir defa yapılan takdire ilişkin Ocak ve Şubat aylarında tarhiyatla birlikte otomatik olarak tahakkuk ettiği söylenebilir. Takdirin geçerli olduğu yılda yani 2018 yılı ocak ve şubat aylarında verginin mükellefe yazı ile bildirilmesi gereklidir. Fakat bu kural ilgili belediyeler tarafından pek uygulanmamaktadır.  Dört yılda bir yapılan takdir işleminde mükellefe tarhiyat bildirilmemişse, ancak mükellef tarafından ödeme yapılmışsa bu ödeme tarihi tarhiyatı öğrenme tarihidir. Mükelleflerin ödeme yapmak için gittiklerinde eğer karşılarına çıkan emlak vergisi yasal orandan fazla ise ödemelerini İhtirazi Kayıt ile yapmaları ve ödeme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödeme yaptıkları belediye aleyhine Vergi Mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir. İdarenin yeni düzenleme yapmaması sebebiyle yukarıda açıklanan üç farklı dava açma yöntemini mükelleflerin kullanabileceği hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası mükellefin dava hakkını kullandığı ilk davalar olacağı için vergi mahkemelerinin davanın kabulü yönünde farklı kararlar verebileceği ihtimal dahilindedir. Yine de yukarıda açıklanan birinci dava açma yönteminde en kabul gören yöntem olarak gördüğümüz için 31 Temmuz 2017 tarihine kadar dava açılmasını önermekteyiz.” açıklamasını yaptı.

Yıldız, “31 Temmuz 2017 tarihi adli tatil gününe denk geldiği için, idari yargılama kanunu gereği dava açma süresi adli tatilin bitiminden itibaren bir hafta uzayacaktır. Adli tatilin bitiminden sonra ki bir hafta içerisinde vatandaşlar dava açma haklarını kullanabilirler. Ancak adli tatil olması dava açılmasına engel teşkil etmemektedir. “ dedi.

Haber kaynağı: http://www.emlakpencerem.com/tusoder-uyardi-2018-emlak-vergi-degerine-nasil-itiraz-edilir/96699/

Paylaş

Bir cevap yazın

*