Tüketici, elektrik kesintisi zararını isteyebilir

Türkiye’yi karanlığa boğan elektrik kesintisi, kesintiden haberi olmayan tüketicilerin mağduriyetine ve tüketici örgütlerinin tepkisine neden oldu.

Konu hakkında Hurriyet.com.tr’ye açıklama yapan Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Elektrik dağıtım şirketleri abonelerine önceden haber vermeden neredeyse ülkenin tamamına yakınını elektriksiz bırakarak milyonlarca aboneyi mağdur etmişler ve şu ana kadar da kesintinin sebebi hakkında net bir açıklama yapmamışlardır. Cihaza bağlı hastaların yaşamlarını tehlikeye sokan, milyonlarca insanın ulaşım imkanını ortadan kaldıran, fabrikaları durduran bu habersiz kesinti nedeniyle çeşitli söylentiler dolaşmakta, EMO yetkilileri, kesintinin sebebinin Türkiye’nin Avrupa tarafından enterkonnekte sistemden çıkarılmasına bağlı olabileceğini söylerken, bazı kesimler ise siber saldırı ihtimalinden bahsetmektedir. Bir diğer iddia ise tamamı özelleştirilmiş 21 dağıtım şirketinin elektrikte kayıp kaçak bedeline itiraz eden tüketicilere kendi kasalarından ödedikleri paraları ve başka bazı alacaklarını devletten tahsil edememelerinden kaynaklandığı şeklindedir” dedi.

ZARARLARIN TAZMİNİ İSTENEBİLİR
Bu kesintiden zarar gören abonelerin zararlarının tazmin hakkına sahip olduklarını ileri süren Ağaoğlu, “Mevzuata göre dağıtım şirketleri kesintiler konusunda abonelerini 48 saat önceden bilgilendirmekle yükümlüdürler. Olağanüstü
beklenmeyen bir durum veya mücbir sebep olmaksızın önceden haber vermeden yapılan kesinti nedeniyle zarara uğrayan aboneler zararlarının tazminini abonesi olduğu dağıtım şirketinden talep edebilirler. Geçmişte elektrik piyasası kamu kurumlarında üzt düzey görevlerde bulunmuş, ODTÜ Elektrik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sevaioğlu’nun açıklaması kesintinin işletme kusurundan kaynaklandığı yönünde. Haklarını aramak isteyen tüketiciler zaman geçirmeden uğradıkları zararı belgeleyerek, tutanak altına aldıktan sonra bu zararlarını yazılı şekilde ilgili dağıtım şirketine iletmeli, tazminini istemelidir. Olumlu cevap alamayan bireysel aboneler 2 bin iki yüz liraya kadar zararları söz konusuysa ikametinin bulunduğu ilçe Tüketici hakem Heyeti’ne, 2 bin iki yüz ile 3 bin üç yüz lira aralığındaysa yaşadığı ildeki Ticaret Müdürlüğü’ndeki İl Tüketici Hakem Heyeti’ne zararlarını gösteren belgelerle hiçbir ücret ödemeden başvurabilirler. Bu meblağın üzerindeki zararların tazmini içinse en yakın tüketici mahkemesi nezdinde harç ödemeden dava açılabilir” şeklinde konuştu. Ağaoğlu, jeneratör kullananların da elektrik üretirken tükettikleri yakıt bedeli ile şebekeden temin ettikleri elektrik maliyeti arasındaki farkı da talep ve tahsil edebileceklerini ileri sürdü.

Tacir ve sanayicilerin de bu haklara sahip olduğuna işaret eden Ağaoğlu sözlerine devamla, “Ancak tacir ve sanayici aboneler haklarını aramak için genel mahkemelere başvurmalı, onlar da Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca habersiz kesintinin neden olduğu zararlarını belgeleyerek talep edebilirler” dedi.

Diğer Kaynaklar;

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/28614491.asp

Paylaş