Toplu Yaşama Kurallarında Sorumluluk Almak

Birçok kişi aynı ana yapı içerisinde veya toplu sitelerde biri birlerinden ayrı bağımsız gibi toplu yaşama bölümlerde yaşamaktadır. Sosyal ve ekonomik yönden farklı gruplara mensup kişilerin-ailelerin bir arada yaşamalarının  bazı sorunlara neden olması da çok doğaldır. Toplumun en küçük birimi olan aileden sonra; toplu yaşanan apartman ve sitelerde de demokrasinin, uzlaşma ve hoşgörü kültürünün yaşatılması gerekir.

Toplu yaşanan bu yerlerde bağımsız bölüm alınırken kat maliklerinin uyması gereken ortak ve birlikte yaşamın ilkelerini düzenleyen yönetim planlarını da incelemelerinde yararları vardır. Örneğin kedisi olan bir kişi alacağı bağımsız bölümün yönetim planın da kedi beslenip beslenemeyeceğini veya ortak yaşam alanlarının nasıl kullanılacağını inceledikten sonra mülkiyet edinmelidir.
Kat maliklerinin de ayrıca genel olarak her takvim yılının ilk ayında yani Ocak ayında yapılan kat malikleri toplantılarına katılmaları gerekir.
Ancak birçok apartman veya sitede kat maliklerinin yılda bir kez yapılan genel kurul toplantılarına katılmadıkları, katılma oranının çoğu kez yüzde 15-20 civarında kaldığını gözlemekteyiz. Kat maliklerinin bu yetersiz ve ilgisiz tutumları nedeni ile genel kurul toplantılarına hep aynı kişiler katılmakta, kimse yönetici olmak, sorumluluk almak istememektedir. Yılda bir kez bir saat için toplantıya katılmayan bazı maliklerin de eleştirilerde çok cömert oldukları görülmektedir. Oysa kat maliklerinin genel kurullara katılmaları, orada birlikte yaşamaktan doğan sorunlara çözüm sağlayacak görüşlerini açıklamaları, yapı ve ortak yerlerin korunup, güzelleştirilmesine de katıda bulunmaları gerekir. Yılda bir kez yapılan bu genel kurul toplantılarına lütfen katılınız.
Av. İzzet DOĞAN”

Paylaş