Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236   YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketici ile kurulan […]