Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236   YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, paket tur sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; paket tur, paket tatil, […]