Vatandaştan Yılda 12 Milyar Hava Parası

Yargıtay kararlarına rağmen bankalar ve elektrik dağıtım şirketlerinin hukuksuz vatandaştan kesintiler devam ediyor. Tüketiciler Birliği Başkanı Bülent Deniz, mahkeme kararlarına rağmen vatandaştan her yıl yaklaşık 12 milyar lira hava parası alındığını söyledi Yargıtay kararlarına rağmen, elektrik dağıtım şirketleri ve bankalar, vatandaşın cebinden hukuk dışı kazanç elde etmeye devam ediyor. Elektrikteki kayıp kaçak bedeli, kredi kartlarındaki […]

Kart Aidatına Aracısız İade

Bakan Bülent Tüfenkci kredi kartı aidatı ve kredi dosya masraflarının iadesi için tüketici hakem heyetlerine başvurmadan çözüm için çalışma başlattıklarını açıkladı. Çözüm 10 yıl geriye dönük 100 milyar liranın geri ödenmesini sağlayabilecek. GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yargıtay’ın tüketici lehine kararlarına rağmen kredi kartı aidatları ve dosya masraflarını geri almak için Tüketici Hakem Heyetlerine […]

Yargının Tokmağı Kimin Kafasına İnecek!

Tüketici Sorunları Derneği, finansal tüketicilerden alınacak ücretlerin yasallaştırmalarına zemin hazırlayan yönetmenliğin ilgili maddelerinin iptali için Danıştay Başkanlığı nezdinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etti. Tüketici Sorunları Derneği Başkanı Aydın Ağaoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan yeni yönetmenliğin milyonlarca vatandaşı hüsrana uğrattığını söyledi. Tüketici Sorunları Derneği Başkanı Aydın Ağaoğlu ve beraberindeki avukatlar, 3 Ekim’de […]

Kredi Kartında Aidattan Kurtulmak Mümkün

Tüsoder Başkanı Aydın Ağaoğlu, aidatsız kredi kartı zorunluluğunun mevcut kartlara kolayca uyarlanabileceğini söyledi. Tü­ke­ti­ci Sorunları Der­ne­ği (TÜSODER) Genel Baş­ka­nı Ay­dın Ağa­oğ­lu, ban­ka­la­rın kre­di kar­tı ai­da­tı al­mak için her yo­lu de­ne­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yak, bu alan­da­ki gün­cel ge­liş­me­le­re iliş­kin önem­li açık­la­ma­lar yap­tı. Bu kap­sam­da ye­ni Tü­ke­ti­ci Ka­nu­nu’nun, ban­ka­la­ra yıl­lık ai­da­tı ol­ma­yan kre­di kar­tı sun­ma zo­run­lu­lu­ğu ge­tir­di­ği­ni ha­tır­la­tan Ağa­oğ­lu, şöy­le de­vam […]