Tüketiciden Varlık Yönetim Şirketlerine Tepki: Legal Tefecilik Yapıyorlar

Kredi ve kredi kartı borcu olan tüketici, varlık yönetim şirketlerine tepkili. Bankalardan borcu devralan bu şirketler, legal tefecilik ve mafyavari yöntemlere başvurmakla suçlanıyor. Suçlamanın dayanağı kredi ve kredi kartı borcunda görülen fahiş artış; borçlunun aile efradı ile akranlarının aranıp tehdit edilmesi. Adedi 10 olan varlık yönetim şirketleri ile ilgili tüketici derneklerine pek çok şikâyet gidiyor. […]