Gebelik ve COVID-19

Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu Gebelikte enfeksiyonlar ve özelde zatürre (pnömoni) sık ölüm nedenlerinden biri olabilmektedir. 1957-58 Asya gribinde ölümlerin %10’u gebelerde kaydedilmiştir ve ölüm oranları gebe olmayan kadınlara göre daha sıktır. 2002-2003 SARS hastalığı epidemisinde de gebelerdeki klinik seyir gebe olmayan kadınlara göre daha kötüdür. Erken doğum-düşük oranlarını arttığı da bildirilmiştir. İlk 3 ayda (trimesterde) […]

Coronavirüs nedir, nasıl korunabiliriz?

Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu İstanbul Eğt ve Araş. Hst, Acil Tıp Kliniği Coronavirusler (CoV), çevremizde görmeye alıştığımız nezle-grip etkenleri arasındadır. Geçmişte genetiği değişmiş bazı türleri farklı enfeksiyonlara da yol açmıştır. 2012 yılında Suudi Arabistan ve diğer Ortadoğu ülkelerinde birçok kişinin ölümüne yol açan ve develerden yayıldığı düşünülen “Orta Doğu Solunum Sendromu” (MERS) iyi tanınmaktadır. Bundan […]

Çağın vebası: Virüs salgınları

Çağın vebası: Virüs salgınları Coronavirüs ve özellikleri nelerdir? Virüsler bilindiği gibi bakterilere (örn. Bademcik enfeksiyonu yapan Streptokoklara) göre çok daha küçük, basit mikroskop ile görünmeyen, antibiyotiklerle öldürülemeyen mikroorganizmalardır. Coronavirusler (CoV), klasik nezle-grip-soğuk algınlığı etkenlerinden biridir. Ancak daha şiddetli enfeksiyonlara da yol açabilmektedir. Yakın tarihte (2012) Hacca giden vatandaşlarımızı etkileyen Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve […]