Çin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25136 ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ MALLARIN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİ   BÖLÜM I Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 2/5/2003 tarihli ve 2003/5567 sayılı Karar uyarınca, ülke yararının gerektirdiği durumlarda; a) Çin Halk Cumhuriyeti (Ç.H.C.) menşeli malların ithalatında, ileriye yönelik veya geçmişe dönük olarak izlenmesi […]