Biyogüvenlik Kanunu

5977 sayılı Kanunun ilk hali BİYOGÜVENLİK KANUNU Kanun Numarası    : 5977 Kabul Tarihi    : 18/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih: 26/3/2010 Sayı : 27533 Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5  Cilt : 49 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern biyoteknoloji […]