Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği

3 Mayıs 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29701 TEBLİĞ   Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ekte belirtilen tüketici ürünlerinin güvenli olarak piyasaya arzının sağlanması için yerine getirilmesi gereken temel gerekleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, piyasaya nihai ürün […]