Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 01.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26333 BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik hükümleri; a) Risk grubunun belirlenmesinde banka ve ortaklıklarda yönetim kurulu üyesi ve […]