Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Personelinin Mesleki ve Etik İlkeleri

Resmi Gazete Tarihi: 02.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26422 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ İLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU PERSONELİNİN UYACAKLARI MESLEKÎ VE ETİK İLKELERE DAİR YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Bankacılık Düzenleme ve […]