Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25137 AYIPLI MALIN NEDEN OLDUĞU ZARARLARDAN SORUMLULUK HAKKINDA YÖNETMELİK   Amaç MADDE 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ayıplı malın neden olduğu zararlardan o malın imalatçısının üreticisinin sorumluluğunun usul ve esaslarını düzenlemektir.   Kapsam MADDE2 — Bu Yönetmelik, ayıplı malın neden olduğu zararlara uygulanır.   Dayanak MADDE 3 — […]