Ayıplı Binada Arsa Sahibinin Sorumluluğu

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2013/1917 E. Karar : 2015/1258 K. Tarih : 22.04.2015 MAHKEMESİ : Eskişehir 4.Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mah.sıfatıyla) TARİHİ : 16/07/2013 NUMARASI : 2013/368 E-2013/443 K. “İÇTİHAT METNİ” Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Eskişehir 4.Asliye Hukuk Mahkemesince (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) davanın kabulüne dair verilen […]