Araç Kilometresi Düşürülmesi Hakkında Dolandırıcılık Kararı

YARGITAY 23. Ceza Dairesi Esas: 2015/72 Karar: 2015/1029 Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanık A…’in, kendisine ait 2006 model … marka ve yaklaşık 125.000 kilometredeki aracını, göstergesinde oynama yaparak 100.000 kilometrenin altına indirdikten sonra değerinin üzerinde bir bedelle tanık R…’ye 11.01.2010 tarihinde sattığı, tanık R…’nin aynı aracı 22.03.2010 tarihli noter satış sözleşmesiyle şikayetçi M…’a sattığı, şikayetçinin […]