3300 TL’nin Altında Şirketlerin Doğrudan İcra Takibine Başlayamayacağına İlişkin Karar

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2015/10571 Karar: 2015/8738 Karar Tarihi: 18.03.2015 ALACAK DAVASI – KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ – KANUNDA BELİRLENEN MİKTARIN ALTINDA KALAN UYUŞMAZLIKLAR İÇİN İCRA TAKİBİ YAPILMADAN VEYA DAVA AÇILMADAN ÖNCE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE MÜRACAAT EDİLMESİ ZORUNLULUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Dava, Tüketici Hakem Heyeti Kararının iptali istemine ilişkindir. Tüketici sorunları hakem […]