0
0

Facebook sayfanızı devamlı takip ediyorum ve orada yapmış olduğunuz 12 kartel banka ile ilgili faiz iadesi iöin açılması gereken dava ile ilgili olarak çok İlginç bir uyarıda bulunmuşsunuz , Dava açılırken tarih ve bankanın o tarihte kartel oluşturması hakkında ANCAK REKABET KURULU nun ilgili kararının 68 SAYFA 284 MADDESİ nde
Dolayısıyla bankalar arasında GM’ler ve GMY’ler düzeyinde fiyat tespitine yönelik bir ortak
plan oluşturulmuş, sonraki tarihlerde yapılan alt anlaşmalar ile de, sözü edilen ihlalin
unsurlarının belirlenmesi ve uygulanması sağlanmıştır. ;'( Uzlaşmanın konusunun ve taraflarının
zaman içerisinde değişiklik göstermesi yahut sözü edilen mutabakatlardan bazılarının
uygulamaya konulamamış olması değinilen tespit bakımından önem arz etmemektedir.” )
Belirtilen husustan hareketle, taraflar arasında gerçekleştirilen her bir anlaşma ve/veya
uyumlu eylemin ayrı birer ihlal niteliği taşımadığı; taraflarca gerçekleştirilen mutabakatların,
nihai amacı fiyat koordinasyonu olan bir uzlaşmanın unsurlarını oluştırduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Paragraf içerisine almış olduğu bölüm de böyle bir ayrım yapılmasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır.Daha doğrusu ben böyle anladım Konu hakkında tarafıma bilgi verirseniz Çok mutlu olurum.

Teşekkürler

İl Seçimi Yapınız
Malatya
Şikayetinizle ilgili daha önce firma veya başka bir kuruma bildirimde bulundunuz mu?
Hayır
0 sonuç görüntülendi.
Cevabınız

Please first to submit.