0
0

Sayın Yetkili,

İlgili konuyla ilgili firmaya yazmış olduğum ve firmadan gelen cevap aşağıdaki gibidir. Hatalı bilgilendirme ve kayıt yaptırdığım şubenin kapanmış olması sebebiyle tüketici hakem heyetine başvurmam halinde olumlu sonuç alabilir miyim?

Konu hakkında yardımlarınızı rica ederim.

Teşekkürler, iyi çalışmalar..

From: [email protected] [mailto:[email protected]]
Sent: Wednesday, September 21, 2016 1:49 PM
To: İlker Parlar-Mali İşler Grubu-Genel Müdürlük Vergi Operasyonları ve Raporlamalar-Yönetmen
Subject: RE: Kalan Kur Tutar iadesi Hk.

Merhaba İlker Bey,
Aşağıdaki mailinize istinaden yapılan araştırmada sözleşmenizin, söylediğiniz gibi “İndirimli Program” kapsamında yapıldığı görülmüştür
Sözleşmenizde yer alan,
“14-KAYIT SİLDİRME-SÖZLEŞMENİN FESHİ: ÖĞRENCİ,derslerin başlaması ile birlikte her ne sebeple olursa olsun,gerekçe dahi göstermeksizin,ilk 16 ders saati içerisinde,KURUM’a yazılı olarak başvurduğu ve başvuru tarihine kadar geçen süreçteki ders saatlerinin ücretlerinin toplamını ödediği takdirde,sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahip olur.Birden fazla seviyeye kayıt yaptırmış ÖĞRENCİ,bu hakkı 1 defaya mahsus olmak üzere ve sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren hesaplanmak kaydıyla kullanılabilir.
Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ücret iadesi,kredi kartına iade şeklinde yapılır.İş bu tarz bedel iadelerinde banka tarafından alınan komisyonların ödeme mükellefiyeti ÖĞRENCİ’ye aittir.Bu bedel de ödenen ücretten KURUM tarafından kesilir.
Gerekçesiz kayıt sildirme hakkı dışında bir sebep ile,KURUM’dan kaydını sildirmek isteyen ÖĞRENCİ,KURUM’a yazılı olarak başvurmak zorundadır.Bu halde KURUM tarafında feshin ve ücret iadesinin MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ”ücretler iadesi” başlığını taşıyan maddelerine uygun olup olmadığı görüşülerek,ÖĞRENCİ’ye en geç 1 hafta içerisinde cevap verilir.Sözleşmenin iptali KURUM tarafından uygun bulunsa dahi,ÖĞRENCİ sözleşmede belirlenen İNDİRİMSİZ kur bedelinden ders saati olarak kullandığı kısmı ödemekle mükelleftir.
Sözleşme iptallerinde,gerek kampanyalı çoklu seviye kayıtlarındaki ücretsiz seviye hakkı (örn.:2+1 kayıtlarda 3. seviye),gerek tek seviye alındığında yapılan indirimler (örn.:peşin ödeme indirimi) kaldırılarak,kayıt esnasında olan indirimsiz liste fiyatı üzerinden ücret iade hesaplanmaları yapılır.ÖĞRENCİ indirim,kampanya vs. sebepler ile hak ettiği seviye veya ders saatlerine ilişkin olarak bedel iadesi talep edemeyeceği gibi,devam etmediği ara derslerin ücretlerinin iadesini de isteyemez.
ÖĞRENCİ tarafından feshi ihbar için yazılı olarak başvurulmadığı sürece,sözleşme tüm şartları ile son ödeme tarihine kadar geçerlidir ve öğrencinin bu tarihe kadar derslere eksiksiz katıldığı varsayılır.
Yukarıda belirtilen şartlar dışında sözleşme iptali söz konusu olmadığı gibi,sözleşme bedelinin peşinen ödenmiş olması halinde dahi ücret iadesi söz konusu edilemez.ÖĞRENCİ,fesih veya kayıt sildirme hakkı kullanamadığı sözleşmesinde,kayıt dondurma hakkını kullanabilir.”
Maddesi gereğince sizin de aşağıda “Beşiktaş şubenize kayıt yaptırırken tarafıma verilen firmanı logolu ideal eğitim programında da görüleceği üzere 4 seviye için toplam ücretin 5000 TL. olduğu, kampanya kapsamında peşin ödemede 2500 TL., kredi kartı ile yapılan ödemede ise 2700 TL.+ 9 Taksit yapılacağıydı” cümlesiyle ifade ettiğiniz gibi ücret bir seviye için 1.250- TL dir ve yukarıdaki madde uyarınca “Sözleşme iptallerinde,gerek kampanyalı çoklu seviye kayıtlarındaki ücretsiz seviye hakkı (örn.:2+1 kayıtlarda 3. seviye),gerek tek seviye alındığında yapılan indirimler (örn.:peşin ödeme indirimi) kaldırılarak,kayıt esnasında olan indirimsiz liste fiyatı üzerinden ücret iade hesaplanmaları yapılır” şartı bu durumda sağlanmıştır

Söz gelimi,
Kayıt iptal başvurunuzun sonucu, ödemiş olduğunuz 2.500- TL’nin karşılığı olan 2 seviye eğitimi tamamlamış olmanız sebebiyle geri ödemesiz sonuçlanacaktır. Kalan 2 seviyelik eğitiminize sözleşmenizde tarafınıza tanınan haklar nedeniyle devam etmenizi öneririm
Saygılarımla,

Çiğdem YÜZÜAK
Nişantaşı İngiliz Kültür

From: [email protected] [mailto:[email protected]]
Sent: Wednesday, September 21, 2016 1:12 PM
To: [email protected]
Subject: Kalan Kur Tutar iadesi Hk.

Sayın Yetkili,

İngiliz Kültür Beşiktaş şubenizden 30.10.2015 tarihinde 4 kur üzerinden sözleşme yaparak Peşin Ödeme (2500 TL.) ile satın almış olduğum İngilizce kursunun 2 kurunu tamamlamış bulunmaktayım. 2. Kur bittikten sonra 3. Kur başlaması gereken tarihlerde Beşiktaş şubesinde devam etmem kur için öğrenci olmadığından, Nişantaşı şubemizde devam etmek isterseniz burada devam edebilirsiniz denildi, bende benim için uygun olmayacağını Beşiktaş Şubenizde kayıtlar başladıktan sonra orada devam etmek istediğimi telefonda tarafınıza ilettim. Sonrasında 01.09.2016 günü Çiğdem Hanımın atmış olduğu mesajda Beşiktaş Şubesinin kapandığı kalan eğitimlere Osmanbey şubede devam edileceği bilgisi verildi. Dün, mesajda tarafıma iletilen telefon numarasından arayıp Nişantaşı şubesine gelemeyeceğimi, kalan kur tutarlarının tarafıma iade edilmesini talep ettim, bana telefonda söylenen, yapmış olduğum kaydın 2+2 (2 sizden 2 bizden) kampanyalı olduğu, 2 kurumu kullandığım için herhangi bir tutar iadesi yapılamayacak olduğuydu. Beşiktaş şubenize kayıt yaptırırken tarafıma verilen firmanı logolu ideal eğitim programında da görüleceği üzere 4 seviye için toplam ücretin 5000 TL. olduğu, kampanya kapsamında peşin ödemede 2500 TL., kredi kartı ile yapılan ödemede ise 2700 TL.+ 9 Taksit yapılacağıydı. Sözleşmeyi incelediğimde sadece indirimli Program diye bir ibare görebiliyorum. 2 kur sizden 2 kur bizden diye bir kampanya ile ilgili bir bilgi göremiyorum.

Beşiktaş şubeniz için kayıt yaptırmış olduğum 4 kurluk İngilizce kursuna ait sözleşmeden kullanmış olduğum 2 kurluk kısım hariç, hakkım olan kullanamadığım 2 kurluk kısım için, Beşiktaş şubenizin kapanmış olması sebebiyle kaydımın iptal edilmesini ve 1250 TL.lik tutar iadesinin tarafıma yapılması için yardımlarınızı rica ederim.

Teşekkürler, iyi çalışmalar..

Saygılarımla,

İlker PARLAR

İl Seçimi Yapınız
İstanbul
Şikayetinizle ilgili daha önce firma veya başka bir kuruma bildirimde bulundunuz mu?
Evet
0 sonuç görüntülendi.
Cevabınız

Please first to submit.