Sigorta dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık ve suistimal

Yazar: Serpil Çavuşoğlu

Hayatın her alanında karşılaşılabilecek risklere karşı önlem amaçlı olarak sigorta yaptırırız. Deşifre isimli röportaj serimizde sigorta dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık ve suistimal konusunu Av. Ünal Çağlar Gamsız’a sorduk.

Deşifre – Sigorta dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık ve suistimal
Sigorta yaptırmak, geleceğimiz için en büyük yatırım modeli olarak görülmektedir. Yolculuk esnasında can ve mal güvenliğimizi, tatilde olduğumuz zaman dilimlerinde risklere karşı evimizi, evdeyken iş yerimizi, yaşayacağımız sağlık sorunlarının yaratacağı maddi külfetlere karşı hayatımızı ve daha pek çok şeyi sigortalatırız.
Ne yazık ki bu alan da, dolandırıcılar için büyük bir havuz gözüyle görülmektedir. Güvenmediğimiz ve emin olmadığımız kişi ve firmalar ile çalışmamalıyız.

Röportaj: Av. Ünal Çağlar Gamsız

Sigorta ne demektir?

Sigorta kelimesi, Türk Dil Kurumunca; “Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi” olarak tanımlanmıştır.
Sigorta; kişilerin çeşitli olaylar sonucunda karşılaşabilecekleri zararlara karşı korunmaları düşüncesine dayanmaktadır. Kısacası, ileriyi görerek önlem alma ve ortak tehlikelere karşı yardımlaşma düşüncesinin yansımasıdır.
Sigorta kavramı hakkında birden çok tanım bulunmaktadır. Yukarıda ifade etmiş olduğumuz tanımların yanı sıra çeşitli kaynaklarda sigorta kavramı hakkında farklı tanımlamalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir; Kaya’ya göre; “birbirine benzeyen veya birbirinin aynı olan muhtelif rizikolara uğrayacak olan kişilerin bu işi meslek edinen ve ticari faaliyet olarak üstlenen oluşum veya organizasyonlara (sigorta şirketleri) belirli bir karşılık (prim) ödemek suretiyle taraflar arasında kararlaştıran süre zarfında (vade içerisinde) teminat altına alınan risklerin, (rizikonun) gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan zararın giderilmesi için bir talep hakkına sahip olunması” dır.
Yine, sigorta; risk altında olan insan topluluğunun bir araya gelerek risklere karşı birlikte hareket edebilme iradesini ifade etmektedir. Sigorta, ingilizce “security” ya da “insurance” anlamına gelmektedir. Fransızca’da sigorta; “assurance” olarak ifade edilmektedir. Sigorta sözcüğü ilk olarak; Arapçada Ibn Âbidin tarafından “sevkara” veya “sükirta” şeklinde kullanılmıştır.

Röportajın tamamı…
https://indigodergisi.com/2019/09/desifre-sigorta-dolandiriciligi-nitelikli-dolandiricilik-suistimal/ 

Paylaş

Bir cevap yazın

*