KİŞİSEL BİLGİLERİM REKLAM AMAÇLI KULLANILARAK SÜREKLİ RAHATSIZ EDİLİYORUM NE YAPMALIYIM?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerine aykırı olarak ilgili kişilerin (vatandaşların/tüketicilerin) açık rızaları alınmaksızın e-posta adreslerine veya SMS veya çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları geldiği hususunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na  intikal eden çok sayıda başvuru yapıldığından Kurul bu konuda  ilke kararı almış ve 01.11.2018 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.

Bu ilke kararı ile; siz tüketicilerin e-postalarına, cep telefonlarına mesaj şeklinde veya arama şeklinde reklam amaçlı ulaşılması sizin açık rızanıza bağlıdır. Bu şu anlama geliyor: önce sizi bu konuda aydınlatacak (aydınlatma kısmını ayrı imza veya tik atma şeklinde) akabinde de reklama iletişimini hangi yolla kabul ettiğini yolları tek tek sayarak (e-posta, telefon araması, mesaj vb..) kabul ediyorum etmiyorum seçenekleri sunulmuş halde onayınızı alacak, sizin kabul ettiğiniz yolla iletişime geçebileceklerdir. Dikkat edilmesi gerekekn nokta şudur: Aydınlatma ve Onay farklı iki işlem olarak yapılmalıdır.

Açık rızanız bulunmayan hallerde ise ilgili veri sorumlusundan (Örneğin: Banka)  kişisel verilerinizin silinmesini, reklam aramalarına kapatılmasını talep etme hakkınız var. Eğer veri sorumlusu sizin talebinizi karşılamaz ise o vakit Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayet oluşturabilirsiniz. Bu ilke kararına aykırı davranan veri sorumlularına 15.000,00-1.000.000,00 TL arasında idari para cezası kesilmesi gündeme gelebilecektir.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de göz önüne alınarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” başlıklı 136 ncı maddesi çerçevesinde suç duyurusu seçeneği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Av.Nesrin Özkaya

TÜSODER Sağlık Hukuku Komisyonu Üyesi

 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

KARAR

Karar Tarihi               :  16/10/2018

Karar No                    :  2018/119

Toplantı Sıra Sayısı   :  2018/26

Konu Özeti                 :  Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesini teminen ilke kararı alınması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) hükümlerine aykırı olarak ilgili kişilerin açık rızaları alınmaksızın e-posta adreslerine veya SMS veya çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları geldiği hususunda Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (Kurum) intikal eden çok sayıda başvuru ile bu kapsamda yürütülmekte olan incelemeler çerçevesinde ulaşılan tespitler dikkate alınarak;

– İlgili kişilerin rızalarını almadan ve Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan işleme şartlarını sağlamadan, telefon numaralarına SMS göndermek, arama yapmak veya e-posta adreslerine posta göndermek suretiyle reklam içerikli ileti yönlendiren veri sorumluları ile veri sorumluları adına reklam içerikli mesaj/e-posta göndermek veya arama yapmak amacıyla ilgili kişilerin açık rızaları bulunmaksızın bu verileri kullanan veri işleyenlerin söz konusu veri işleme faaliyetlerini Kanunun 15 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası uyarınca derhal durdurması gerektiği,

– Kanunun 12 nci maddesi kapsamında veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu ve kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, anılan tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumlu olduğu,

– Belirtilen şekilde söz konusu faaliyetlerde bulunan veri sorumluları hakkında Kanunun 18 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği,

– Bahse konu şekilde işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de göz önüne alınarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” başlıklı 136 ncı maddesi çerçevesinde ilgili veri sorumluları hakkında gerekli hukuki işlemlerin tesisi için konunun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesi uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceği

hususlarında kamuoyunun bilgilendirilmesine ve bu İlke Kararının Kurumun internet sitesi ile Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Paylaş

Bir cevap yazın

*