Maketten Konut Satışlarına Yeni Düzenleme Uymadı

Maketten konut satışları için yapılan düzenleme yeni Tüketici Kanunu ile 28 Mayıs tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni Tüketici Kanunu yürürlükten altı ay önce resmi gazetede ilan edilmişti. Ön ödemeli konut satışı diye tabir ettiğimiz maketten konut satışlarına getirilen önemli düzenlemeler ile yeni mağduriyetlerin önüne geçilmesi planlandı.

Ancak kanun yürürlüğe girmeden tanınan altı aylık süre zarfında hukuki ve teknik alt yapının sağlanmadığı, işlerin son güne bırakıldığı, müteahhitlerin dışında, bankalar ve sigorta şirketlerinin de hazırlıksız yakalandığı anlaşılıyor. Çünkü ön ödemeli yani maketten konut satışları için yapılan düzenlemeler emlak piyasasında uygulanamıyor. Dolayısıyla da maketten konut satışı vatandaş için risk taşımaya devam ediyor.

Yeni kanunla, alıcıya tanınan 14 günde sözleşmeden ve banka kredisinden cayma hakkı, satış vaadi sözleşmelerinin noter huzurunda yenilenmesi, inşaat ruhsatı alınmadan satış yapılamaması, tamamlama sigortası gibi birçok yasal zorunluluklar getirilmiş olmasına rağmen uygulanamayan kanun hükümleri nedeniyle tüketici eski düzen risk almaya devam ediyor.

Uygulanamayan önemli maddelerden biri tamamlama sigortası. Satıcıların 30 konuttan fazla projeleri için teminat verme yükümlülüğü bulunuyor. Yeni kanuna göre 30 konuttan büyük projeler için zorunluluk olan tamamlama sigortası teminatı, projeyi haciz ve iflastan bile koruyan çok önemli bir madde. Ancak sigorta sektörünün portföyünde böyle bir ürün bulunmuyor. Piyasada olmayan ve satılamayan tamamlama sigortası da yapılamadığı için oluşabilecek mağduriyetlerin önüne henüz geçmiş değiliz.

Yeni kanunla inşaat firmaları tüketiciye konut satışını gerçekleştirdikten sonrada müşterisini memnun etmek zorunda.Nitekim satış yaptıktan sonra teslime kadar geçen sürede satıcı taahhütlerini yerine getirmez ise tüketici her hangi bir ceza ödemeden sözleşmeden dönme hakkına sahip. Biz işimizin arkasındayız diyen,işini iyi yapan, taahhütlerini yerine getiren inşaat firmaları için onları diğerlerinden ayrıştıracak önemli bir madde.

Konut kredisi ile alınan konutlarda ise cayma süresi sonunda kredi sözleşmesi yürürlüğe giriyor. Cayma hakkı süresi içinde konut finansman kuruluşu tüketiciden hiçbir isim altında masraf talep edemeyecek. Cayma hakkını kullanan tüketiciye varsa ödediği tutar ve borç altına sokacak tüm belgeler cayma bildirimini takiben 14 gün içinde iade edilecektir. Ayrıca satıcı cayma konusunda tüketiciyi bilgilendirdiğini ispatlamakla yükümlü.

Yeni Tüketici Kanunu her yönüyle konut alacakları koruyan önemli düzenlemeler içeriyor.Ancak kanunlar uygulanmadığı rafta kaldığı sürece neye yarar. Uygulamada sıkıntıların giderilmesi için yönetmeliklerin bir an önce hazırlanması, Hazine Müsteşarlığı düzenlemesiyle sigorta şirketlerine ‘tamamlama sigortası’ ürününü kullanabilme imkanı tanınması ve bankacılık sektörünün yeni duruma alıştırılması gerekiyor.

Aydın Ağaoğlu
Kurucu Üye

Paylaş