Elektrik Kesintisi ile Ev Eşyalarının Zarar Görmesi İle İlgili Karar

Olayın Özeti: Tüketici, ……. Belediyesi’nin asfalt çalışması esnasında …… Mah. 4582 ile 4583. Sokak arasında elektriği kapattığını, bu sebeple ikamet ettikleri adrese gelen elektrik telinin koptuğunu, bunun sonucu voltaj yükselmesi sebebi ile buzdolabının hasar gördüğünü, oluşan bu hasarın ilgili firmadan karşılanması yönünde karar verilmesini arz ve talep etmektedir.

 Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 30.04.2015 tarihli yazımızla savunma istenmiş, 06.05.2015 tarihinde tebligat yapılmış, ancak yasal süre içerisinde cevap hakkını kullanmamıştır.

 İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası ve ekleri ile ilgili firmanın savunmasının incelenmesinden sonra; şikayet konusu yargılama ve muaraza gerektirdiğinden aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Konunun yargılama ve muaraza gerektirmesi sebebi ile karar vermeye yer olmadığına, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70. Maddesi’nin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

Kaynak: http://tuketicikararlari.net/elektrik-kesintisi-ile-ev-esyalarinin-zarar-gormesi-ile-ilgili-karar/

Paylaş

Bir cevap yazın

*