Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Tüketici Kararı

Şikayet Konusu              : Ayıplı Hizmet

Şikayet Tarihi                 : 28.10.2015                

Olayın Özeti: Tüketici, 24.03.2015 tarihinde ……… Bankası ………… Emeklilik A.Ş.’ye bireysel Emeklilik Sözleşmesi imzaladığını, söz konusu sözleşmeden daha sonra caymak istediğini, ilgili firmayı bildirmesine rağmen kesinti yapıldığına devam ettiklerini, bu sebeple sözleşmenin iptal edilmesini ve ödemiş olduğu fazla kesintilerin tarafına iade edilmesi yönünde karar verilmesini arz ve talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 05.11.2015 tarihli yazımızla savunma istenmiş, ilgili firma savunmasında özetle; ‘‘müşterimiz 10.08.2015 tarihinde şirketimizi arayarak sözleşmesini sonlandırmak istediğini, ödeme yapmak istemediğini bildirmiştir. Katılımcımızın talebine istinaden ilgili tarih itibarıyla sözleşme ile ilgili katkı payı tahsilatları durdurulmuş olup, katılımcımıza ayrılma formu gönderilmiştir’’ şeklinde cevap vermiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosya ve ekleri ile ilgili firmanın savunmasının incelenmesinden sonra; tüketicinin süresi içinde cayma bildiriminde bulunmadığı ve tüketici ile yapılan görüşmede iptal tarihinden sonra başka bir fatura gelmediği yönünde verdiği beyan doğrultusunda aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin reddine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

Kaynak: http://tuketicikararlari.net/bireysel-emeklilik-sozlesmesi-tuketici-karari/

Bir cevap yazın

*