BEN KİMİM VE NE YAPACAĞIM?

İnsanlık tarihinin belki de en önemli sorusudur “ben kimim?”.
Varoluş amacını, evrendeki yerini keşfetmek ve beden, zihin, ruh arasındaki dengeyi sağlamak için ne yapacağını sorgulamaktan söz etmeyeceğiz bugün.

Yine de sorunun cevabı her yıl dünya üzerinde kanser nedeniyle yaşamını kaybeden yaklaşık 10 milyon insan için önemli. Adı, soyadı, yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, memleketi, işi, unvanı, dini, mezhebi, ırkı, boyu, posu, sahip oldukları, becerileri ne olursa olsun kanser ile gelen ortak bir kimlik söz konusudur. Kanser, dünya genelinde 8 ölümden 1’ine neden olmaktadır ve bulaşıcı bir hastalık olmamasına rağmen hızla küresel bir salgın haline gelmektedir.
Bu nedenle Uluslararası Kanser Kontrolü Birliği (UICC) her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü aracılığı ile küresel çapta etkinlikler düzenlenmesini teşvik etmekte; Hastalık konusundaki farkındalığı artırarak, hükümetleri, sağlık ve ilgili otoriteleri, karar vericileri kanseri önleme konusundaki küresel politikaları desteklemeye çağırmaktadır.

Ben Kimim ve Ne yapacağım (#IAmAnd IWill)
4 Şubat Dünya Kanser Gününe önderlik eden Uluslararası Kanser Kontrolü Birliği (UICC) 2019 yılı ve önümüzdeki 3 yıllık bir kampanya ile, bireylerde kanserin etkisini azaltmaya yardımcı olmak üzere, “kişisel bir taahhütte” bulunmalarını isteyen bir eylem çağrısı yaptı.
“Ben kimim” ve “ne yapacağım “sorularına kişisel cevap verilen bir şablon oluşturdu. Aşağıdaki linklerden sizler de mesajınızı kendinize özel poster veya sosyal medya duyuruları ile yapabilirsiniz.

İnsanlar kendilerine nasıl yardım edebilir?

– Fiziksel olarak aktif olmak, sağlıklı bir beslenme uygulamak, tütün ürünleri kullanmaktan kaçınmak dahil olmak üzere sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmak
– Alkolü sınırlamak ve aşırı güneşlenmekten, solaryumdan kaçınmak.
– Kanseri erken bulmak tedaviyi kolaylaştıracağı için kanser belirtileri ve semptomları hakkında doğru bilgi edinmek
– Kanserden etkilenen tüm insanlara ilham vermek ve katkı sağlamak için, kendi kanser deneyimleri hakkındaki hikayeleri paylaşmak.
– Karar vericilerle iletişim kurmak ve destek gruplarına, bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerine katılmak
– Mümkün olduğu kadar kanser tedavisi sırasında ve sonrasında iş ve diğer günlük sosyal aktivitelere devam etmek.

İnsanlar başkalarına nasıl yardımcı olabilir?
– Kanser hastalarını ve hayatta kalanları, tedavi bittikten sonra bile kanserin fiziksel ve duygusal etkilerine karşı destekleyebilir.
– Resmi otoriteleri kanser ölümlerini azaltmak, hastalar ve hayatta kalanlar için daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için yeterli kaynakları sağlamak üzere taleplerde bulunabilirler.

– Sigara içme, kötü beslenme ve fiziksel aktivite eksikliği gibi belirli yaşam tarzı davranışları ve kanser riski arasındaki bağlantı hakkında kendilerini ve başkalarını
eğitebilirler.
– Kanserle yaşayan bireylere karşı damgalanma ve ayrımcılığa yol açan söylemleri ve mitleri yok etmek üzere bilinçlendirmeye katkı sağlayabilirler.
– Sigara yasağı politikalarının sağlıklı uygulanması için gerekli uyarıları yapabilirler.

Mümkün olan en yüksek bedensel ve ruhsal sağlık standardına sahip olma hakkı, kısaca “sağlık hakkı”, uluslararası hukukla korunan temel bir insan hakkıdır.
Sağlık hakkı öncelikle devlete, daha sonra da sağlık çalışanlarına ve toplumun diğer kesimlerine, hatta uluslararası topluma sorumluluklar yükler.
Toplumda her bir bireyin, kanserin olumsuz etkilerini azaltmak üzere kendisi, sevdikleri, dünya üzerinde yaşayan herkes için sorumlulukları ve yapabileceği faaliyetler bulunmaktadır.

Ben Kimim?
Dr. Deniz Öner olarak evde, çalışma ortamlarında, trafikte, farklı şehir veya ülkelere seyahat ettiğimde; havadan, topraktan, sudan, gıdadan; fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikolojik olarak sağlığımız ve güvenliğimizi tehdit eden her türlü kanserojene maruz kalan kişiyim.

Ne yapabilirim? Ne Yapıyorum?
– Elimde olan sağlığımı koruma tedbirlerini alabilirim.
– Tütün ve mamullerine pasif olarak bile maruz kalmamak için önlem alabilirim.
– Satın aldığım ya da dışarıda yediğim gıdaların hangi koşullarda üretildiği ve güvenli olup olmadığını sorgularım.

-Erken tanı ve tarama amaçlı sağlık kontrollerimi zamanında yaptırırım.
– Fiziksel olarak aktif olmaya, kilomu kontrol etmeye çalışırım.
– Stres, öfke gibi bağışıklık sistemine zarar veren etkenlerle baş etmek için önlemler alırım.
– Sağlık ve Güvenlik açısından maruz kaldığım veya şahit olduğum her konuda yetkili kurum ve kuruluşlara bildirir ve çözümü için talepte bulunurum.
– Uzmanlık alanlarım olan; kanser biyolojisi, radyasyondan korunma, iş güvenliği, kimyasal, biyolojik, nükleer, radyolojik tehditler ile ilgili konularda sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alırım.

Ancak herkes sadece bir arkadaşını sigaradan vazgeçirerek, kanserle yaşayan bir dostunun doğru şekilde yanında olarak; Tüketici ve insan hakları kapsamındaki sağlık ve güvenlik haklarını öğrenip, bu alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek vererek ve bunun gibi birçok şekilde kanserin etkisini azaltmaya yardımcı olmak üzere, “kişisel bir taahhütte” bulunabilir.

Kanserden korunma ve etkilerini tüm toplumda en düşük düzeyde tutmak için yapılan etkinliklerin, çalışmaların, paylaşımların 4 Şubat Dünya Kanser Günü ile sınırlı kalmamasını;
Kişisel Taahhütlerimize” kendimizi adadığımız bir hareket olmasını ve en azından üçte birini önlemenin elimizde olduğunu bilerek kanser istatistiklerini şaşırtmayı diliyorum.

Haber Kaynağı:  https://mediterranean5n1k.com/ben-kimim-ve-ne-yapacagim/?fbclid=IwAR0UGYvOS0lTM2nOhp4DCR_5Q5yPPSYLSMOYUcNf8cCzuiu_9ywXP9ZpHNw

Paylaş

Bir cevap yazın

*