Bankaların Kestiği Hesap İşletim Ücreti Paralarını Bakın Nasıl Geri Alabilirsiniz?

Bankaların hesap işletim ücreti adı altında kestiği paralara Danıştay ‘DUR’ dedi. Peki kesilen ücretler nasıl geri alınabilir?

Geçtiğimiz günlerde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından tüketiciler hakkında hesap işletim ücretinin iptaline ilişkin olarak Yürütmenin Durdurulması kararı verildi. Peki alınan ücretler nasıl geri alınabilir?

“HUKUKA AYKIRILIK VAR”

Danıştayın verdiği yürütmenin durdurulması kararını değerlendiren Tüketici Sorunları Derneği Yön. Kur. Üyesi Av. Bayram Yazıcı: “3 Ekim 2014 Tarihinde Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13. Maddesinde ‘Hesap işletim ücreti’ yer almaktadır. Hesap işletim ücretinin alınması hukuka aykırı olduğu ve bu ücretin alınması aynı zamanda Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile birlikte Tüketici Mevzuatına da aykırılık teşkil etmekteydi. Bankalar işlem yaparken veya kredi verirken bir külfete katlanıyor olabilir. Bu külfetler de tüketiciye yansıtılabilir ama keyfi belirlemelerle değil. Yansıtılacak meblağlar zorunlu, belgelenebilir ve makul seviyede olmalıdır. Yani bugün bazı bankaların uyguladığı gibi yüksek meblalar tüketiciden talep edilemez” dedi.

“TÜKETİCİLER GERİYE DÖNÜK 10 YILA KADARKİ HESAP İŞLETİM ÜCRETLERİNİ GERİ ALABİLİRLER”

Bankaların kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir talepte bulunamayacağının yasada açıkça vurgulandığını ifade eden Av. Bayram Yazıcı: “Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı Tüketici açısından çok önemli bir karardır. Aynı zamanda tedbir niteliğinde bir karar olup, nihai bir karar değildir. Bundan sonra tüketiciler geriye dönük 10 yıla kadar ki hesap işletim ücretlerini geri alabilirler” şeklinde konuştu.

HESAP İŞLETİM ÜCRETİ GERİ ALMAK İÇİN NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

Tüketicilerin bankalar tarafından kesilen hesap işletim ücretlerini geriye alabilmesi için izleyeceği yollara açıklık getiren Tüketici Sorunları Derneği Yön. Kur. Üyesi Av. Yazıcı şöyle konuştu:

– Tüketiciler, kendilerinden alınan bu haksız ücrete karşılık öncelikle bankaya yazılı olarak başvuru yapıp ücretin iadesini talep etmeli,

– Şayet banka tüketicinin bu başvurusunu reddederse Türkiye Bankalar Birliği’ne ücretsiz başvuru yapabilir. Türkiye Bankalar Birliği’ne başvuru yapılması Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılmasından daha kısa süre de alacağa kavuşmasına vesile olur.

-Tüketiciler dilerse Türkiye Bankalar Birliği’ne başvurmak yerine, Değeri 2320-TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 3480-TL nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2320-TL ile 3480-TL’nin arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Tüketici Hakem Heyetlerinin kararları kesin olmakla birlikte bağlayıcıdır. Tüketici, lehine verilen kararı ilamlı icra yoluyla takibe koyarak alacağına da kavuşabilir.”

 

ÖRNEK DİLEKÇE

 

………………. Bankası Genel Müdürlüğüne,

Bankanızın …. Şubesindeki  ….  Hesabımdan HESAP İŞLETİM ÜCRETİ OLARAK yapılan kesintilerin 10 yıl geriye dönük ayrıntılı dökümünün 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 76. Maddesi ve buna göre yayınlanmış mevzuat uyarınca tarafıma gönderilmesini ve önceden bilgi verilmeden “Hesap İşletim Ücreti” veya benzer isimler altında tarafımdan tahsil edilmiş bedellerin tarafıma iadesini talep ediyorum.

Saygılarımla

Ad Soyadı

TCKN

Adres, tel,

( MADDE 76. — Bankalar, müşterilerinin, verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yükümlüdür. Bankalar, kredi sözleşmelerinin onaylı bir örneğini müşterilerine vermek zorundadır. Talepleri hâlinde müşteri ile yapılan diğer işlemlere ilişkin her türlü belgenin bir örneği de müşterilere verilir.” )

diğer haber kaynağı; http://www.on4haber.com/haber/bankalarin-kestigi-o-paralari-bakim-nasil-geri-alabilirsiniz-/81686/

Paylaş