Araç Sahipleri Bu Habere Dikkat!

Tüketici Sorunları Derneği (Tüsoder) Sigorta Komisyonu Başkanı Taner Çağatay, araç sahipleri ne uyarı yaptı. Sigorta şirketlerinin, son dönemde yüksek orandaki prim artışlarıyla gündeme gelen zorunlu trafik sigortasında “tüm riski sürücülere yüklediklerini” savundu.

DHA’nın, zorunlu trafik sigortası primindeki yüksek artışlara ilişkin sorularını yanıtlayan Çağatay, “Yüksek zamların yanında, sigorta şirketleri ödemiş oldukları hasar bedelleri ve tazminatları kazaya karışan kusurlu sürücüden tahsil edebilecekler” dedi ve şöyle açıkladı:

“Geçen yıl Haziran ayı başında yürürlüğe giren Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartlarındaki değişikliğe göre tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ihlali sonucunda meydana gelmiş ise sigorta şirketi yapmış olduğu harcamaları sürücüden isteyebilecek.”

“Sigorta şirketleri kendilerini çift yönden güvenceye aldılar”

Trafik Kural ihlalinde sigortacının kusurlu sürücüye rücu hakkının bulunmasının sigortalı sürücüleri güvenceden mahrum kıldığını ileri süren Çağatay, bu konuda şunları söyledi:

“Kazaların neredeyse tamamına yakınının trafik kural ihlali ile oluştuğu biliniyor. Yapılan değişiklikteki ‘veya trafik kural ihlali sonucunda meydana gelmiş ise’ ibaresi sigorta şirketlerine rücu hakkı tanıyarak trafik kazalarında oluşan hasarların büyük bölümünün kusurlu sürücüden tahsil edilmesine imkan tanıyor. Bu düzenleme yürürlükteyken sigorta şirketleri alkollü, ehliyetsiz, kasıtlı veya ağır kusurlu sürücüler dışında, basit kural ihlali nedeniyle oluşan kazalarda yüklendikleri riski de sürücüye rücu ederek geri alabilecekler. Üstendikleri riskin büyük bölümünü sürücülere yüklemiş olan sigorta sektörünün trafik sigorta poliçelerine yapmış oldukları fahiş zam sigorta şirketlerinin kendilerini çift yönden güvenceye aldıklarını gösteriyor.”

Zorunlu trafik sigorta poliçelerini ödemede zorlanan birçok taşıt sahibinin mağdur durumda olduğunun altını çizen Çağatay, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın B4 maddesinin 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren yürürlükte olduğunu belirtti ve ekledi:

“Bu maddenin ‘Sigortacının sigortalıya rücu hakkı’ bölümünde; hasar sürücünün alkollü, ehliyetsiz olması veya ağır kusuru sonucu meydana gelmiş ise sigortacı sigortalıya rücu hakkına sahiptir. Genelgenin bir alt cümlesinde ise trafik kurallarının ihlali sonucu kaza meydana gelmiş ise rücu hakkı kullanılır ibaresi ile pekiştiriliyor.”

“Kural ihlalinde rücu kaldırılmalı”

Çağatay, bu maddelerin sürücüler için büyük bir tehlike arz ettiğini ve hasar ödemelerinin bir nevi sigorta şirketinin insafına veya iyi niyetine bırakıldığını ileri sürerek, “Burada alkol, uyuşturucu madde kullanımı, ehliyetsiz araç kullanımı maddeler halinde açıkça belirtilmişken buna ilaveten genelgenin 2B maddesinin A ve B fıkralarında, trafik kurallarına uyulmaması halinde ‘sigortalıya rücu edilir’ maddesi eklendi” dedi ve şöyle anlattı:

“Bu maddeler ucu açık maddelerdir. Dalgınlıkla kırmızı ışık ihlali, hız sınırının aşılması, öndeki araç mesafesinin korunması ihlali gibi durumlar sigorta şirketinin hasarı ödememesi veya üstlendiği tazminatı hatalı sürücüden istemesi için bir neden teşkil edebilir. Trafik kurallarına herkes tam olarak uyarsa zaten kaza riski gerçekleşmez. O zaman şu akla geliyor. Yüzlerce hatta binlerce Lira prim ödeyip neden trafik poliçesi alınıyor? 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren genelgenin B4 maddesindeki ‘Zarar gören haklarının saklı tutulması’ ve ‘Sigortacının sigortalıya rücu hakkı’ A ve B fıkrasında belirtilen ağır kusur sonrasında meydana gelen kazalar ile trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen kazalarda hasarın tazmini ve rücu hakkına sigorta şirketinin inisiyatifine bırakılmaksızın açıklık getirilmesi veya bu ibarelerin kaldırılması sürücüler açısından önem arz etmektedir.”

“Sürücüye rücu edilmesine dair cümlenin iptalini isteyebiliriz”

Çağatay, zorunlu trafik sigortasıyla ilgili gelişmelerin TÜSODER tarafından yakından takip edileceğini ve tüketicinin aleyhine oluşabilecek mağduriyetleri önlemek için çalışmalarını sürdüreceklerini, gerekirse konuyu yargıya taşıyarak trafik kural ihlalinde sürücüye rücu edilmesine dair cümlenin iptalini isteyeceklerini ekleyerek açıklamasını sonlandırdı.

Diğer Kaynaklar;

http://www.dha.com.tr/arac-sahipleri-bu-habere-dikkat_1126630.html

 

Paylaş