Adınıza Usulsüz Açılan GSM Hatları İçin Nereye Nasıl Başvurulur?

Eğer adınıza usulsüz hat açılmışsa https://tuketici.btk.gov.tr/ adresinden BTK’nın sitesine girip şikayetinizi  aşağıdaki dilekçe örneğini kullanarak BTK iletebilirsiniz.

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’na

Şikayet Eden:

Adres:

Şikayet Edilen:…………… İletişim Hizmetleri A.Ş.

Konu: Haksız açılan GSM hatları

Haksız Açılan Hatlar:

…………. tarihinde adıma habersiz ve bilgim dahilinde olmayan açılmış  hattın varlığından, konuyla ilgili hatlardan …………. neticesinde haberdar oldum. Söz konusu hatlarla ilgili hizmet sağlayıcı işletmeci ……………….ile hiç bir şekilde sözleşme imzalamadım ve hiç bir şekilde bir abonelik talebim olmadı. Söz konusu durum Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 15/7 hükmü “Abonenin hattının, kullanıma açılabilmesi için, bu maddede yer alan belgelerin eksiksizliği ve söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğu işletmeci tarafından kontrol edilerek gerekli teyit işlemi İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden yapılır. Söz konusu bilgilerin doğruluğu onaylanmadan açılan hat ile ilgili olarak her türlü sorumluluk işletmeciye aittir.”  uyarınca işletmeci firma …………..’nın  sorumluluğunu gerektirmektedir. Söz konusu husus …………… iletildiği halde konuyu geçiştirmek için engeller çıkartıldı, işlem yapmamak için bahaneler üretildi ve sorunumuzun çözümüne yönelik bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Bu sebeple Kurumunuza başvurma zorunluluğu doğdu.

Yukarıda anılan nedenlerle adıma haksız hat açılmasına sebep olan …………… hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını ve söz konusu hatların kapatılmasını arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

Paylaş

Bir cevap yazın

*